Organizace

WOSM (World Organization of the Scout Movement – Světová organizace skautského hnutí)

Počátky WOSM souvisí s 1. a 2. světovou skautskou konferencí v Londýně a Paříži v letech 1920 a 1922. Jedním ze 33 zakládajících organizací byl i Svaz junáků-skautů RČS. Původně organizace sdružující chlapecká skautská hnutí nyní zastřešuje skautské organizace chlapecké i dívčí. Sídlem WOSM a ústředím světového chlapeckého skautingu je Ženeva. Dnes má WOSMpřibližně 28 miliónů čleVýsledek obrázku pro wosmnů ze 150 zemí světa.Chlapecký kmen Junáka je členem WOSM opětovně od roku 1996 a i čeští skauti nosí znak WOSM na pravém rukávu skautského kroje. Mezinárodní znak používají skauti ve všech zemích, ve kterých jsou členy Světové skautské organizace. Kromě výše zmíněného vyjadřují tři listy lilie tři body skautského slibu. Hvězdičky, které mají dohromady deset cípů, připomínají skautské desatero v podobě zákona. Provaz s ambulantním uzlem pak vyjadřuje jednotu skautů na celém světě a jejich přátelství.

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Světová asociace skautek)

Světová asociace skautek byla založena roku 1928 v Londýně (kde sídlí dodnes) a Československo bylo opět jedním z jeho zakládajících členů. WAGGGS je výhradně dívčí skautská organizace. Sdružuje na 10 miliónů členek ze 145 zemí světa.

Dívčí kmen Junáka je členem WAGGGS opětovně od roku 1996 a i české skautky nosí znak WAGGGS na pravém rukávu skautského kroje.Výsledek obrázku pro wagggs

Znak mezinárodní asociace skautek používají děvčata na celém světě. Zlatožlutý trojlístek na modrém podkladu je vykládán jako slunce, které svítí na děti na celém světě. Trojlístek „vyrůstá“ z plamenů ohně, který symbolizuje lásku k lidem a víru. I uprostřed trojlístku je střelka kompasu – ukazatel správné cesty. Význam tří lístků a hvězdiček je stejný, jako u znaku skautů.

ISGF (International Scout and Guide Fellowship – Mezinárodní společenství skautů a skautek)

ISGF je organizace sdružující dospělé skauty založená v roce 1953. Sídlem ISGVýsledek obrázku pro isgfF je Brusel, a jejím cílem je uvádět v život skautský ideál služby, zůstat ve styku se skautingem, podporovat celosvětový skauting a posilovat kontakty všech svých členů.
Členem ISGF je Junák od roku 1993 a i někteří čeští oldskauti nosí znak ISGF na pravém rukávu skautského kroje.