Skautský kroj

Skládá se ze skautské košile jednotného střihu, trojcípého skautského šátku s turbánkem a funkční šňůrky s píšťalkou.

Levý rukáv košile

– Shora, asi centimetr pod začátkem rukávu je domovenka. Na té je vyobrazen název města či obce, ve které sídlí středisko daného majitele košile. Centimetr pod domovenkou se pak nachází číslo oddílu nebo písmena „RS“ („Rover Scout“) pro rovery a rangers. Další centimetr pod ním se nachází oddílový znak a dále je v pořadí znak družiny. Pod družinovým znakem se nachází funkční štítek.

Pravý rukáv košile

– Shora, asi centimetr pod začátkem rukávu je znak Mezinárodní organizace skautingu. Pod znaky mezinárodních hnutí se nachází splněné odborky, odbornosti, vlčci, světýlka a nášivky z absolvovaných kurzů. Z odborek má přednost zvláštní zkouška Tři orlí pera, která je našitá hned pod znakem mezinárodní organizace.

Přední díl košile

– Nad pravou (z čelního pohledu levou) kapsou je umístěna Mezinárodní domovenka. Má obdélníkový tvar. Zleva je zde vyšitá státní vlajka a poté název země v angličtině. Nad Mezinárodní domovenkou je místo pro Příležitostní nášivky. Sem se dávají nášivky, které mají jen určitou platnost. Pod lem kapsy (doprostřed) přišíváme Liliový kříž pro věřící skauty a „diamanty“ související s novou skautskou stezkou.

– Nad levou (z čelního pohledu pravou) kapsou je umístěn Slibový odznak. Pod ním jsou připevněny medaile a vyznamenání. Medaile a vyznamenání skládáme do řad nad sebe, maximálně do stejné šíře jako je náprsní kapsa. Na lem kapsy dáváme Lipové lístky. Ty označují léta strávená ve skautu od složení slibu. Tmavý mosazný lipový lístek představuje 1 rok, stříbrný 5 let, zlatý 10 let. Zlatý lipový list s číslem udává délku období, po kterou se majitel věnuje aktivnímu vedení mládeže. Nenahrazuje tedy lipové lístky bez čísla. Tyto dva druhy listů by se neměly kombinovat. Doprostřed kapsy umisťujeme odznaky splněných zkoušek (Nováčkovská zkouška, 1. a 2. stupeň skautské zdatnosti, odznak Lví skaut, Stříbrná a zlatá stopa) nebo dosažené činovnické kvalifikace (čekatelská, vůdcovská, instruktorská).

Funkční šňůrky

  • žlutá – vlčata a světlušky (do 11 let)
  • zelená (u vodních skautů světle modrá) – skauti a skautky (od 12 do 16 let)
  • červená – roveři (od 16 let do splnění zkoušek)
  • bílá – činovníci (26 let a více nebo ve funkci)
  • tmavě modrá – oldskauti a oldskautky

Převzato: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skautsky_kroj

http://svetylka.webnode.cz/skauting/skautsky-kroj/