Zdravověda

Krvácení z nosu
 • Postižený si sedne, lehce předkloní hlavu.
 • Pevně stiskni u kořene nosu.
 • Stisk uvolni po pěti až deseti minutách.
 • Pokud krev stále teče, znovu stiskni u kořene nosu.
 • Pokud krev teče i po 20 minutách od počátku první pomoci, doprav postiženého k lékaři.
 • Pokud krvácení přestane, měl by se postižený v nejbližší době vyhnout smrkání, běhání a rychlým změnám polohy.
 • Do nosu nic nevkládej (nevhodné jsou především nevstřebatelné materiály např. papírový kapesníček, gáza apod.). Možno je použít pouze Gelaspone.
Mdloba

Mdloba je krátkodobé bezvědomí způsobené nedostatečným prokrvením mozku.

Její příčinou může být:

 • Silný citový podnět (strach, hrůza, úlek)
 • Dlouhé sezení, stání nebo změna polohy
 • Dehydratace
 • Srdeční porucha
 • Úrazy a jiná onemocnění

Jak vypadá člověk, který brzy omdlí?

 • Mdlobu může předcházet pocit závrati, potácení, zatmění před očima, nevolnost.
 • Postižený má bílou až nazelenalou barvu v obličeji.
 • Na čele, krku, zádech mu vyrazí studený pot.
 • Dýchá zrychleně a povrchně.

Jak předejít mdlobě?

 • Pokud zpozoruješ na někom první příznaky mdloby, okamžitě ho polož nebo alespoň posaď, než upadne a způsobí si zbytečně úraz.
 • Uvolni tísnící oděv.
 • Zvedni dolní končetiny.

Co dělat, když někdo omdlel?

 • Postiženého ulož na záda pomocí otáčecího hmatu.
 • Zakloň hlavu postiženho. (Může mít neprůchodné dýchací cesty z důvodu ochablých svalů jazyka a měkkého patra a tímto manévrem mu zachráníš život.)
 • Zkontroluj dech.
 • Zvedni dolní končetiny.
 • Pokud se vzápětí neprobere nebo přetrvávají nějaké obtíže, volej ZZS.
 • Ošetři případná poranění způsobená pádem.
 • Dle okolní teploty postiženého izoluj od země a přikryj.
Nečistota v oku
 • Rozhodně oko nemnout, tím se věci jen zhoršují
 • Chvíli počkej, jestli se smítko nevyplaví samo, oko totiž většinou začne slzet.
 • Pokud to nepomohlo, podívej se do oka. Nejprve tam, kam je vidět, potom pod dolní víčko a nakonec pod horní.
 • Měj na paměti, že se jedná o zrak. Oko je velmi citlivá a zranitelná část těla.
 • Ošetřuj čistýma rukama.
 • Pokud je vidět malé tělísko, můžeš oko vypláchnout očními kapkami nebo čistou vodou.
 • Nebo velmi opatrně odstraň tělísko cípem čistého kapesníku.
 • Rozhodně však neodstraňuj předměty, které jsou v oku zaseknuty (zvláště pokud se jedná o kovové piliny).
 • Pokud bolest přetrvává a nezmírňuje, přestože jsi předmět vyjmul, žádný jsi neviděl nebo je v oku zaseknutý, překryj obě oči gázou a zajisti transport postiženého k očnímu lékaři.
Odřenina
 • Drobné nečistoty vyčisti proudem vody nebo peroxidem vodíku.
 • Je-li rána hodně znečištěná, jsou v ní nečistoty zadřeny, použij k vyčištění kartáček a mýdlovou vodu. Bude to nepříjemné, ale je nutné ránu důkladně vyčistit.
 • Vyčištěnou ránu dezinfikuj např. pomocí Betadine.
 • Některé drobné ranky můžeš po ošetření nechat odkryté, na vzduchu se rychleji hojí. Pokud ale hrozí její další znečištění, zakryj ránu nejlépe polštářkovou náplastí nebo sterilní gázou.
Omrzliny

Jak poznat?

 • Omrzliny nejčastěji postihují koncové části těla (chodidla, prsty u nohou a na rukou, nos, uši), protože ty trpí v chladném počasí nedostatečným prokrvením.
 • Ve chvíli, kdy kůže začíná mrznout, je cítit lehké svědění a píchání.
 • Potom již omrzlé části znecitliví.
 • Omrzliny se dělí na tři stupně podle hloubky poškození, ale identifikovatelné jsou až po rozmrznutí.
 • Při prvním stupni je kůže zarudlá a bolí.
 • Při druhém stupni naskakují puchýře.
 • Třetí stupeň je velmi vážný, zmrzlé části jsou necitlivé, bílé nebo černé.

Co dělat s omrzlinami v terénu?

 • Omrzlé části zabal do suchého oblečení.
 • Pokud je to možné, přilož omrzlou plochu na teplou část těla (břicho, hrudník) svou nebo někoho jiného.
 • Co nejrychleji postiženého doprav do vytápěné budovy. Pokud to není možné, volej horskou službu buď přímo, nebo na čísle 155 – ihned vás přepojí.
 • Nikdy omrzlé části netřeme (ať již sněhem nebo oblečením).

Jak rozehřívat?

 • Omrzlou část ponoř do vlažné vody a postupně jí ohřívej. Teplotu vody neustále kontroluj ponořením svého předloktí, horkou vodou můžeš ublížit.
 • Jakmile se objeví náznak puchýře, okamžitě ponořenou část vyndej.

Co po rozehřátí?

 • I. stupeň – upraví se samo. Dobré je natřít postižená místa regeneračním krémem.
 • II. stupeň – vyžaduje podání léků proti krevnímu srážení, jinak se bude omrzlina zhoršovat. Proto omrzlá místa pouze sterilně kryj a postiženého doprav k lékaři.
 • III. stupeň – sterilně kryj obvazem, volej ZZS. V ČR se bude spíš jednat o technický úraz (pokropení sněhovým hasicím přístrojem, úraz tekutým dusíkem), než úraz způsobený počasím.
 • Puchýře rozhodně nestrhávej.
Otrava houbami
 • Projevy otravy jsou různé, nevolnost, zvracení, průjmy, křeče, poruchy vidění, povrchní dýchání a také poruchy vědomí, dle požité houby či plodu.
 • Jakmile nabudeš podezření, že někdo snědl jedovaté bobule nebo houby a je plně při vědomí, pokus se vyvolat zvracení a volej záchranku.
 • Zvracení vyvoláme vypitím osolené vody (dvě kávové lžíce do půl litru vody).
 • Postiženému dále podej minimálně 10 tablet živočišného uhlí rozpuštěných ve vodě a nechej ho vypít větší množství vody.
Otrava oxidem uhličitým
 • Jedná se o jedovatý plyn bez barvy a zápachu.
 • Drží se při zemi – je těžší než vzduch.
 • Vzniká nedokonalým spalováním (v motorech automobilů nebo kamnech).
 • Nebezpečné je, pokud se spalování děje v uzavřených prostorách (auto nastartované v zavřené garáži, karma v koupelně, apod.).
 • Otrava se projevuje náhlou slabostí, takže otrávený se již nemůže sám ze zamořeného místa dostat. Následuje bezvědomí a zástava životních funkcí.
 • Na prvním místě mysli na sebe a nevrhej se bezhlavě do zachraňování.
 • Nejdřív místnost odvětrej (otevři dveře a okna, klidně i rozbij, pokud okno nejde otevřít).
 • Otráveného odtransportuj na čerstvý vzduch pomocí Rautekova manévru.
 • Zkontroluj životní funkce, a je-li třeba, zahaj KPR nebo postupuj jako u bezvědomí.
 • Volej zdravotnickou záchrannou službu nebo hasiče.
 • Každou otravu by měl vidět lékař.
Podchlazení
Lehké
 • Projevuje se subjektivním pocitem zimy, třesem, promodráním okrajových částí těla a na pohmat sníženou teplotou.
 • Pokud je postižený promočený, svlékni mu mokré oblečení, usuš ho a oblékni do suchého oděvu.
 • Dej mu napít teplého nápoje, sníst něco sladkého a nepodávej alkohol.
 • Zvyš fyzickou aktivitu postiženého.
 • Co nejdříve postiženého doprav do vytápěné budovy.
Těžké
 • Projevuje se poruchami vědomí, neochotou spolupracovat, promodráním okrajových částí těla a sníženou teplotou na pohmat.
 • S postiženým šetrně manipuluj, nikam ho netransportuj a vyčkej příchodu profesionálních záchranářů.
 • Zabraň dalším tepelným ztrátám – postiženého izoluj od země vrstvou oblečení, přikryj ho (ideálně termofólií).
 • Dále postupuj jako u poruch vědomí.
Popálení od slunce

Jak předejít popálení sluncem?

 • Vyhýbejte se delším pobytům na přímém slunci (zejména mezi 12. a 14. hodinou, kdy je sluneční záření nejintenzivnější
 • Pokud už na slunce musíte, natřete se slunečním krémem (síla jeho UV záleží na tom, jak intenzivnímu záření budete vystaveni a na typu vaší pokožky; kdo se spaluje více použije vyšší UV faktor)
 • Při pobytu na přímém slunci nezapomeňte ani na pokrývku hlavy a dostatečný příjem tekutin

Co, když už se spálím?

 • Popáleniny od slunce ošetříme nejlépe Panthenolem ve spreji (pěna se nevtírá, necháme ji působit)
 • Popálené plochy můžeme dále chladit, zajistíme dostatečný pitný režim
 • Při bolestech můžeme podat některé z volně prodejných analgetik (např. Paralen nebo Ibalgin)

Riziková místa

Je několik míst, kde se člověk se snadno spálí, aniž by si to uvědomil:

 • Fouká-li vítr, ochlazuje člověka, takže si tolik neuvědomuje, že je vystaven slunečnímu záření
 • Podobný efekt má voda, která navíc účinky UV záření ještě zesiluje (takže pozor na koupališti nebo u moře)
 • UV záření je také intenzivnější n horách, kde je řidší atmosféra
Popáleniny

Jak popáleniny vypadají?

 • Závažnost poranění je dána rozsahem a hloubkou popálení. Rozlišujeme 3 stupně.
 • I. stupeň se projevuje zarudnutím kůže, netvoří se ještě puchýře. Vzniká při ožehnutí, spálení na slunci. Hojí se několik dnů.
 • Při II. stupni kůže nejen zarudne, ale tvoří se na ní puchýře. Hojí se obvykle několik týdnů.
 • III. stupeň se projevuje bledošedou barvou, olupujícími se příškvary a špinavě šedozelenými krátery. Velmi brzy začíná hnisat. Hojí se měsíce a zůstává po ní jizva.
 • Typem popáleniny je i opařenina (I. a II. stupeň).

Jak pomoci při popáleninách?

 • Co nejrychleji zabraň působení zdroje popálení – uhas šaty, odtáhni od ohně, apod.
 • Z popálených rukou co nejdříve sejmi prstýnky, hodinky, ozdoby, z uší odstraň náušnice.
 • Ihned chlaď popálená místa, nejlépe proudící čistou vodou, po dobu alespoň 15 až 20 minut.
 • Mimo vody můžeš použít pouze k tomu určený gel (Water Jel). Popáleniny od slunce ošetři nejlépe Panthenol sprejem.
 • Z popálených částí těla nestrhávej oděv, který pevně lpí na ráně.
 • Rozhodně nestrhávej puchýře.
 • Je nutné zachovávat čistotu, protože postiženému hrozí infekce.
 • U II. a III. stupně lehce překryj popálenou plochu sterilním obvazem nebo gázovými čtverci.
 • U závažných popálenin (více než 10 % těla – 1% je velikost dlaně popáleného) nedávej nic jíst ani pít, raněnému pouze ovlažuj rty.
 • Na popálené plochy nedávej žádné zásypy či masti. Je možno použít pouze gelové krytí k tomu určené (water yel, Burn yel).
 • Dle závažnosti zvaž přivolaní ZZS.
Tepelné poškození organismu – úpal a úžeh

Obojí je přehřátí organismu s podobnými příznaky a stejnou léčbou. Pouze mechanismus vzniku je jiný. Úpal vzniká přehřátím organismu, úžeh při pobytu na slunci.

Jak poznám, že má někdo úžeh nebo úpal?

 • Postižený má silné bolesti hlavy doprovázené nevolností, někdy až zvracením.
 • Má zvýšenou teplotu až horečku (s tím souvisí i rychlé a povrchní dýchání, zrychlený tep, zarudnutí).
 • Bývá zhoršeno vědomí (zmatenost, spavost, desorientace).

Co dělat?

 • Ulož postiženého do stínu, chraň před sluncem.
 • Na hlavu a postižená místa přikládej studené obklady.
 • Podávej studené či vlažné nápoje po lžičkách (nesmí vzniknout dehydratace).
 • Pokud má postižený horečku, můžeš podat lék proti teplotě např. Paralen.
 • Ošetři případné popáleniny od slunce.
 • Pokud se situace nelepší, nebo se nedaří dodržet pitný režim, volej ZZS.
Vyražený dech
 • Vyražený dech je vlastně křečí dýchacích svalů po nárazu.
 • Stává se to zejména při pádu, zraněný se nemůže nadechnout.
 • Stav se obvykle během dvaceti sekund upraví sám.
 • Postiženého umísti do polohy vpolosedě, dovol mu opřít se rukama o podložku.
 • Uklidni jej.
 • Situace by se měla během několika desítek vteřin vyřešit, jestliže ne, zkus postiženému opakovaně udeřit hranou ruky mezi lopatky.
 • Pokud se situace nelepší, volej ZZS.
Zlomenina

Jak poznám, že se jedná o zlomeninu?

 • Ke zlomeninám dochází většinou při pádu nebo prudkém nárazu.
 • Všechny typy zlomenin se projevují velkou bolestivostí, omezenou pohyblivostí, otokem a podlitinou, v horších případech deformací končetiny.
 • Přesto se na první pohled může někdy zdát, že o nic hrozného nejde.
 • Je však nutné situaci nepodceňovat, až rentgen ukáže, co se pod kůží skrývá.

Jak ošetřit zlomeninu?

 • Nutné je danou končetinu znehybnit, improvizované dlahy nevytvářej.
 • Horní končetinu fixuj šátkem nebo závěsem z trička.
 • Klíční kost fixuj pomocí dvou šátků.
 • Dolní končetinu připevni pomocí šátků k druhé. Mezi kolena a kotníky vlož něco měkkého.
 • Pokud se nejedná o zlomeninu kotníku, předloktí či ruky, volej ZZS.
 • Nepodávej nic ústy (léky, jídlo, pití).

Co dělat, když z rány vyčnívají kosti?

 • Jedná se o otevřenou zlomeninu.
 • Na kosti v žádném případě nesahej.
 • Ránu pouze oblož sterilními čtverci a fixuj náplastí nebo obvazem.
 • Dále postupuj jako u zlomeniny zavřené.
 • Pokud rána silně krvácení, končetinu zaškrť.