Základní informace

Junák – český skaut je největší česká skautská organizace. Junák je také označení pro člena této organizace, český výraz pro mezinárodní skaut. Původní význam slova byl zhruba statný mládenec. Pro české označení skauta použil toto slovo zakladatel českého Junáka A. B. Svojsík.

Věkové kategire
  • Benjamínci 5-7 let
  • Vlčata a světlušky 8-10 let
  • Skauti a skautky 11-15 let
  • Roveři a rangers od 16 let

Převzato: http://www.skaut.cz/skauting/pro-rodice/prihlaseni-ditete

Organizace českého skautingu

Nejmenší jednotkou je družina (resp. posádka u vodních skautů). Skládá se obvykle z 5-8 dětí a v jejím čele je rádce (resp. kormidelník). Družiny tvoří oddíl. Oddíly jsou často odděleny podle pohlaví, nicméně koedukované oddíly se objevují stále častěji. Několik oddílů spolu vytváří skautské středisko (resp. přístav vodních skautů).