Slib, zákon, heslo

Každý člen oddílu by měl po absolvování nováčkovské zkoušky složit slib.

 

Vlčata
 1. Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím být:

 • poslušným vlčetem své smečky,
 • se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
 • že každý den vykonám dobrý skutek.

Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

 1. Zákon vlčat

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

 1. Heslo vlčat

Naší snahou nejlepší buď čin!

 

Světlušky
 1. Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit:

 • hledat Pravdu a Lásku,
 • být prospěšná své vlasti
 • a zachovávat zákony světlušek.

Po složení slibu mohou věřící světlušky připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

 1. Zákony světlušek

Světluška mluví vždycky pravdu.

Světluška je poslušná.

Světluška pomáhá jiným.

Světluška je statečná a veselá.

Světluška je čistotná.

 1. Heslo světlušek

Pamatuj!

 

Skauti / skautky
 1. Slib skautů a skautek

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Po složení slibu mohou věřící skauti a skautky připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

 1. Zákony skautů a skautek

Skaut je pravdomluvný

Skaut je věrný a oddaný

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

Skaut je zdvořilý

Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

Skaut je veselé mysli

Skaut je hospodárný

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

 1. Heslo světlušek

Buď připraven!

 

Vůdcovský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • vést a vychovávat mládež mi svěřenou,
 • v duchu skautského slibu a zákona.

Věřící skauti mohou doplnit dovětek: K tomu mi dopomáhej Bůh.